میکروکتاب باشگاه ۵ صبحی‌ها (نوشتاری)

صبح شما، تمام زندگی شما را می‌سازد

The 5am Club
نویسنده: رابین شارما
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه