میکروکتاب برتری خفیف (نوشتاری)

کارهای کوچک، اتفاقات بزرگ را می‌سازند

The Slight Edge
نویسنده: جف اولسون
سبکتو
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۲۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت