میکروکتاب بهترین سال زندگی تو (نوشتاری)

۸ قدم تا رسیدن به هر آنچه که می‌خواهید

living your best year
نویسنده: دارن هاردی
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت