میکروکتاب بهترین سال زندگی تو

۸ قدم تا رسیدن به هر آنچه که می‌خواهید

living your best year
نویسنده: دارن هاردی
فاطمه فراهانی
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت