میکروکتاب تحلیل ناب (نوشتاری)

از اطلاعات استفاده کن و به سرعت بهترین استارتاپ رو بساز

Lean analytics
نویسنده: الیستر کرول
سبکتو
دسته: کسب و کار
۴۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت