میکروکتاب ترن هوایی کارآفرینی (نوشتاری)

چرا امروز زمان سوار شدن به ترن هوایی است؟

The Entrepreneur Roller Coaster
نویسنده: دارن هاردی
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت و ۵۰ دقیقه