میکروکتاب ترن هوایی کارآفرینی

چرا امروز زمان سوار شدن به ترن هوایی است؟

The Entrepreneur Roller Coaster
نویسنده: دارن هاردی
فاطمه فراهانی
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت و ۵۰ دقیقه