میکروکتاب ترک سیگار به آسان‌ترین روش (نوشتاری)

۳۰ میلیون نفر با این روش آزاد شدند

The Easy Way to Stop Smoking
نویسنده: آلن کار
سبکتو
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه