میکروکتاب خودت باش دختر

از باور کردن دروغ‌ها دست بردار و کسی شو که واقعا هستی

Girl, Wash Your Face
نویسنده: ریچل هالیس
سبکتو
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه