میکروکتاب خودت باش دختر (نوشتاری)

از باور کردن دروغ‌ها دست بردار و کسی شو که واقعا هستی

Girl, Wash Your Face
نویسنده: ریچل هالیس
سبکتو
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه