میکروکتاب داستان گوگل (نوشتاری)

سفری به درون موفق‌ترین شرکت تکنولوژی دنیا

The Google Story
نویسنده: دیوید وایز
سبکتو
دسته: بیوگرافی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه