میکروکتاب دنیای واقعی وارن بافت

مدیریت کسب‌وکار و افراد به روش موفق‌ترین سرمایه‌گذار دنیا

The Real Warren Buffett
نویسنده: جمیز اولاگلین
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه