میکروکتاب دنیای واقعی وارن بافت (نوشتاری)

مدیریت کسب‌وکار و افراد به روش موفق‌ترین سرمایه‌گذار دنیا

The Real Warren Buffett
نویسنده: جمیز اولاگلین
سبکتو
دسته: بیوگرافی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه