میکروکتاب دور زدن آزاد (نوشتاری)

مجموع ۱۰ تجربه خواندنی و آموزنده درباره تغییر جهت در مسیر زندگی

نویسنده: پادپرس
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵۰ دقیقه