میکروکتاب دوگانگی

داستان پیدایش بیت‌کوین از زبان خالق آن

Duality
نویسنده: ساتوشی ناکاموتو
سبکتو
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶۰ دقیقه