میکروکتاب دوگانگی (نوشتاری)

داستان پیدایش بیت‌کوین از زبان خالق آن

Duality
نویسنده: ساتوشی ناکاموتو
سبکتو
دسته: بیوگرافی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶۰ دقیقه