میکروکتاب رازهای خلاقیت استیو جابز

چطور استیو جابز تبدیل به رهبری در تکنولوژی شد

The Innovation Secrets of Steve Jobs
نویسنده: کارمین گالو
سبکتو
۴۵ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه