میکروکتاب راز پول چاپ کردن ۷ ایرانی

سرگذشت ۷ کارآفرین مطرح ایرانی در سطح جهانی

نویسنده: گروه سبکتو
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه