میکروکتاب رشد در دوران رکود

میکروکتابی برای برانگیختن افکار و جان بخشیدن به اهداف

How to Grow When Markets Don't
نویسنده: آدریان سایوتزکی
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه