میکروکتاب رشد در دوران رکود (نوشتاری)

میکروکتابی برای برانگیختن افکار و جان بخشیدن به اهداف

How to Grow When Markets Don't
نویسنده: آدریان سایوتزکی
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه