میکروکتاب روش گرگ

هنر و رازهای موفقیت گرگ وال استریت

Way of the Wolf
نویسنده: جردن بلفورت
فاطمه فراهانی
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت