میکروکتاب روش گرگ (نوشتاری)

هنر و رازهای موفقیت گرگ وال استریت

Way of the Wolf
نویسنده: جردن بلفورت
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت