میکروکتاب رومئو و ژولیت

طالع نحس عشقی جاودان

Romeo and Juliet
نویسنده: ویلیام شکسپیر
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه