میکروکتاب سال ۱۲ هفته‌ای

کارهایی که همه در ۱۲ ماه انجام می‌دهند رو تو در ۱۲ هفته انجام بده

The 12 Week Year
نویسنده: برایان پی‌.موران
سبکتو
۴۵ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه