میکروکتاب سرعت اعتماد

تکانه‌ای که همه‌چیز را تغییر می‌دهد

The Speed of Trust
نویسنده: استیون م. آر. کاوی
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه