میکروکتاب سرعت اعتماد (نوشتاری)

تکانه‌ای که همه‌چیز را تغییر می‌دهد

The Speed of Trust
نویسنده: استیون م. آر. کاوی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه