میکروکتاب سلام دنیا!

زندگی نامه ایلان ماسک

Elon Musk
نویسنده: اشلی ونس
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه