میکروکتاب سلام دنیا! (نوشتاری)

زندگی نامه ایلان ماسک

Elon Musk
نویسنده: اشلی ونس
سبکتو
دسته: بیوگرافی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه