میکروکتاب شانس خودتو پیدا کن

۱۲ قدم کاربردی برای هوش پیش‌بینی در کسب و کار

Make Your Own Luck
نویسنده: آیلین شپیرو
سبکتو
۶۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه