میکروکتاب شانس خودتو پیدا کن (نوشتاری)

۱۲ قدم کاربردی برای هوش پیش‌بینی در کسب و کار

Make Your Own Luck
نویسنده: آیلین شپیرو
سبکتو
دسته: کسب و کار
۶۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه