میکروکتاب شبح اپرا (نوشتاری)

اثری ماندگار از گاستون لورو

The Phantom of the Opera
نویسنده: گاستون لورو
سبکتو
دسته: داستان و رمان
۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت