میکروکتاب شدن (نوشتاری)

وقتی از شدن دست بکشی، دیگر چیزی نمی‌ماند

Becoming
نویسنده: میشل اوباما
فاطمه فراهانی
دسته: بیوگرافی
یک ساعت و ۲۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت و ۵۰ دقیقه