میکروکتاب صبح یک میلیونر

طرز فکر، عادت‌ها و روتین‌های میلیونرها

The Morning Millionaire
نویسنده: لویس هووس
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: یک ساعت