میکروکتاب صفر به یک

نکاتی در مورد استارتاپ‌ها و ساختن آینده

Zero to One
نویسنده: پیتر تیل
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه