میکروکتاب صفر به یک (نوشتاری)

نکاتی در مورد استارتاپ‌ها و ساختن آینده

Zero to One
نویسنده: پیتر تیل
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه