میکروکتاب عادت‌های اتمی

یک راه ساده و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و شکستن عادت‌های بد

Atomic Habits
نویسنده: جیمز کلیر
فاطمه فراهانی
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت