میکروکتاب عادت هشتم

از تاثیرگذاری به سمت عالی بودن

The 8th Habit
نویسنده: استیون کاوی
سبکتو
۴۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه