میکروکتاب عادت هشتم (نوشتاری)

از تاثیرگذاری به سمت عالی بودن

The 8th Habit
نویسنده: استیون کاوی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه