میکروکتاب عقل و احساس (نوشتاری)

ماجرایی از عشق و دلشکستگی

Sense and Sensibility
نویسنده: جین آستین
سبکتو
دسته: داستان و رمان
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه