میکروکتاب عقل و احساس

ماجرایی از عشق و دلشکستگی

Sense and Sensibility
نویسنده: جین آستین
سبکتو
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه