میکروکتاب قدرت یک ساعت (نوشتاری)

تسلط بر زندگی و کسب‌وکار با صرف یک‌ساعت در هفته

Power of an Hour
نویسنده: دیو لاخانی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه