میکروکتاب قدرت یک ساعت

تسلط بر زندگی و کسب‌وکار با صرف یک‌ساعت در هفته

Power of an Hour
نویسنده: دیو لاخانی
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه