میکروکتاب لبخند (نوشتاری)

قدرتی شگفت‌انگیز با یک قانون ساده

Smile
نویسنده: رون گوتمن
سبکتو
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه