میکروکتاب لبخند

قدرتی شگفت‌انگیز با یک قانون ساده

Smile
نویسنده: رون گوتمن
سبکتو
یک ساعت و ۱۵ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه