میکروکتاب مسیر نایکی

داستانی گفته نشده از نایکی و کسانی که در زمین آن بازی می‌کردند

Swoosh
نویسنده: لاوری بکلاند
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه