میکروکتاب مسیر نایکی (نوشتاری)

داستانی گفته نشده از نایکی و کسانی که در زمین آن بازی می‌کردند

Swoosh
نویسنده: لاوری بکلاند
سبکتو
دسته: بیوگرافی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه