میکروکتاب مکبث (نوشتاری)

نمایشنامه‌ای جاودان از شکسپیر

Macbeth
نویسنده: ویلیام شکسپیر
سبکتو
دسته: داستان و رمان
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت