میکروکتاب ناحیه سودآوری

چطور ناحیه سودآوری کسب‌وکارمان را پیدا کنیم؟

The Profit Zone
نویسنده: آدریان سایوتزکی
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت