میکروکتاب نوآوران

چگونه افراد خلاق دنیا را تغییر می‌دهند

Originals
نویسنده: آدام گرانت
سبکتو
۶۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه