میکروکتاب هزار و یک شب (نوشتاری)

دفتر اول: قصه‌گو شدن شهرزاد

One Thousand and One Nights
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
جلال نوع‌پرست
دسته: داستان و رمان
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵۰ دقیقه