میکروکتاب همه‌چی درباره عادت‌ها

راهنمایی برای تغییر زندگی‌، یکبار برای همیشه

All About Habits
نویسنده: مارک منسون
سبکتو
۴۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه