میکروکتاب همه‌چی درباره عادت‌ها (نوشتاری)

راهنمایی برای تغییر زندگی‌، یکبار برای همیشه

All About Habits
نویسنده: مارک منسون
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه