میکروکتاب هنر کار گروهی (نوشتاری)

راندمان همکاری با یکدیگر را به حداکثر برسانید

Art of Team Work
نویسنده: کارولین کایتوکس
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت