میکروکتاب پدر پولدار پدر فقیر

آنچه پولدارها به فرزندانشان می‌آموزند

Rich Dad Poor Dad
نویسنده: رابرت کیوساکی
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه