میکروکتاب پدر پولدار پدر فقیر (نوشتاری)

آنچه پولدارها به فرزندانشان می‌آموزند

Rich Dad Poor Dad
نویسنده: رابرت کیوساکی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه