میکروکتاب چگونه با کنترل زمان فرمان زندگی را به دست بگیرید

متخصص مشهوری که رازهای حرفه‌ای خود را فاش می‌کند!

How to Get Control of Your Time and Your Life
نویسنده: الن لکین
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه