میکروکتاب چگونه با کنترل زمان فرمان زندگی را به دست بگیرید (نوشتاری)

متخصص مشهوری که رازهای حرفه‌ای خود را فاش می‌کند!

How to Get Control of Your Time and Your Life
نویسنده: الن لکین
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه