میکروکتاب عادت‌های اتمی (نوشتاری)

یک راه ساده و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و شکستن عادت‌های بد

Atomic Habits
نویسنده: جیمز کلیر
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت