میکروکتاب کشش

راهنمایی ضروری برای همه استارتاپ‌ها

Traction
نویسنده: گابریل وینبرگ
جاستین مارس
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه