میکروکتاب کشش (نوشتاری)

راهنمایی ضروری برای همه استارتاپ‌ها

Traction
نویسنده: گابریل وینبرگ
جاستین مارس
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه