میکروکتاب گاراژ خود را بسازید (نوشتاری)

راهکارهایی برای شکوفا شدن خلاقیت پنهان شرکت شما

Build Your Own Garage
نویسنده: برند اشمیت
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه