میکروکتاب ۱۰ قدم تا بهترین نمره

کمتر درس بخوانید و بیشترین نمره را بگیرید

10 Steps to Earning Awesome Grades
نویسنده: توماس فرانک
یاسمین یلدایی
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه