میکروکتاب ۱۰ قدم تا بهترین نمره (نوشتاری)

کمتر درس بخوانید و بیشترین نمره را بگیرید

10 Steps to Earning Awesome Grades
نویسنده: توماس فرانک
یاسمین یلدایی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه