میکروکتاب ۲۱ روز تا رسیدن به تحول (نوشتاری)

قدم‌های ساده در ۲۱ روز برای تقویت روحیه

21 Days to Master Affirmations
نویسنده: لوییز هی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه