میکروکتاب ۴ فرمان ترامپ (نوشتاری)

۴۰ راهکار برای دست بالا بودن در تجارت

Trump: Surviving at the Top
نویسنده: دونالد ترامپ
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه