میکروکتاب ۴ فرمان ترامپ

۴۰ راهکار برای دست بالا بودن در تجارت

Trump: Surviving at the Top
نویسنده: دونالد ترامپ
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه