میکروکتاب هنر تاثیرگذاری (نوشتاری)

برای متقاعد کردن دیگران، ابتدا باید از خودتان شروع کنید

The Art of Influence
نویسنده: کریس وایدنر
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه