میکروکتاب هنر شفاف اندیشیدن (نوشتاری)

۹۹ راهکار برای کسانی که می‌خواهند انتخاب‌های بهتری داشته باشند

The art of thinking clearly
نویسنده: رولف دوبلی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۹۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۳ ساعت