میکروکتاب ژنتیک و هر آنچه باید در مورد آن بدانید (نوشتاری)

چطور فناوری دی.ان.ای در حال تغییر ما و روش زندگی‌مان است

The Genomics Age
نویسنده: جینا اسمیت
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه