میکروکتاب ۳۳ استراتژی جنگ (نوشتاری)

راهکارهای جنگی برای داشتن زندگی بهتر

The 33 Strategies of War
نویسنده: رابرت گرین
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۹۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۶ ساعت و ۴۰ دقیقه