میکروکتاب ۷ قانون معنوی موفقیت (نوشتاری)

راهنمایی برای تحقق اهداف و آرزوها

The Seven Spiritual Laws of Success
نویسنده: دیپاک چوپرا
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت