میکروکتاب آری به زندگی (نوشتاری)

برخلاف همه چیز

Yes to Life
نویسنده: ویکتور فرانکل
فاطمه فراهانی
دسته: بیوگرافی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت